Verkorte MBO, niveau 3 of 4, voor ervaringsdeskundigen afgestudeerd bij Howie the Harp

Het Da Vinci College in Dordrecht biedt Howie the Harp afgestudeerde ervaringsdeskundigen in 2021 de mogelijkheid om in 2 jaar hun certificaat te verrijken met een MBO 3 of MBO 4 diploma. 

Om dit proces te stroomlijnen hebben wij met Da Vinci afgesproken minimaal 20 studenten te werven die voldoen aan onderstaande criteria: 

 • je hebt werk of een werkervaringsplek van minimaal 18 uur per week
 • of je hebt 640 uur per jaar met accreditatie voor de opleiding Maatschappelijke zorg Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen
 • je werk heeft een relatie met maatschappelijke zorg en/of ervaringsdeskundigheid
 • je hebt bij voorkeur steun van je werkgever

 • je werkgever biedt een werkbegeleider
 • je hebt ruimte voor een studiebelastbaarheid van 1 dag per week naast de schooldag
 • je uitstroomadvies van Howie is passend bij MBO 3 of 4 onderwijs
 • je bent in staat de opleiding te financieren (zelf of via werkgever), € 606,- p.j. aan studiegeld en € 750,- voor boeken


Heb jij de wens om via een verkort MBO 3-4 traject je diploma te halen en voldoe je aan de gestelde criteria? Meld je dan aan voor deze opleiding via Howie the Harp ovv verkort MBO.

Als in mei het benodigd aantal inschrijvingen is behaald zal Da Vinci starten met een klas waarbij er een vrijstelling voor het keuzedeel 'Ervaringsdeskundigheid' wordt gegeven. Daarnaast krijg je voor een aantal andere toetsen een vrijstelling. 

Je hebt daarmee als afgestudeerde Howie de mogelijk je certificaat te verrijken met een MBO 3 of 4 diploma. Het gaat hierbij om het diploma Maatschappelijke zorg  - Persoonlijke Begeleider Specifieke doelgroepen niveau-4 of Maatschappelijke Zorg – Begeleider - Specifieke Doelgroepen niveau 3


Instroomeisen 

Het betreft een BBL traject met de volgende instroomeisen:

Afgeronde opleiding Howie the Harp (uitstroomadvies is passend bij MBO3 of 4 onderwijs)
Werk of een werkervaringsplek van minimaal 18 uur per week, of 640 uur per jaar 
Werk heeft een relatie met maatschappelijke zorg en/of ervaringsdeskundigheid
Ruimte voor studiebelasting van 1 dag per week naast de schooldag
Werkgever biedt een werkbegeleider
Je bent in staat de opleiding te financieren (zelf of via werkgever) 

Studiebelasting

 • 2 jaar naar school
 • 1 dag per week (8 uur)
 • ca 1 dag per week thuisstudie
 • Naast je werk of werkervaringsplaats
 • Opdrachten vanuit studie in de praktijk doen

Vakken & vakgerichte onderwerpen

 

Algemene MBO vakken;

 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels (voor niveau 4)
 • Loopbaan en burgerschap

Vakgerichte onderwerpen;

Persoonlijke verzorging (inclusief ondersteunen bij wonen)

Anatomie / pathologie

Communicatie

Ontwikkelingspsychologie

Methodisch handelen ( inclusief plan schrijven)

Begeleiden en ondersteunen

Kwaliteit en deskundigheid

Coördinatie (niveau 4)

Studieloopbaanbegeleiding

Kosten

Schoolgeld €606,-- per schooljaar ( prijspeil 2021)

Boeken / lesmateriaal ongeveer €750,-- euro voor de hele opleiding

Mogelijk extra kosten voor individuele of groeps-coaching

Aanschaf laptop indien niet in bezit

Start opleiding en aanmelden


Start opleiding  2021 in Dordrecht

Als begin mei het benodigd aantal inschrijvingen is behaald zal Da Vinci starten met een klas waarbij er een vrijstelling voor het keuzedeel Ervaringsdeskundigheid wordt gegeven Daarnaast krijg je voor een aantal andere toetsen een vrijstelling . Je hebt daarmee als afgestudeerd Howie de mogelijk je certificaat te verrijken met een MBO 3 of 4 diploma. Het gaat hierbij om het diploma Maatschappelijke zorg  - Persoonlijke Begeleider Specifieke doelgroepen niveau-4 of Maatschappelijke Zorg – Begeleider - Specifieke Doelgroepen niveau 3

Voorgaande aan de start organiseren we een intakemiddag (na aanmelding ontvang je een uitnodiging voor deze intakemiddag).

We beginnen met een algemene uitleg en kennismaking. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen over de opleiding. Op basis van jouw voorbereiding op de intake plannen we waar nodig individuele gesprekken in tijdens deze middag. We kijken tijdens de intake ook naar wat jij nodig hebt om succesvol te studeren. Daarnaast stellen we vast of je op grond van andere vooropleidingen in aanmerking komt voor andere vrijstellingen.

Aanmelden kan via deze link ovv verkort MBO.

Nog vragen?

Mocht je naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben kun je mailen naar pieter.verdoorn@pameijer.nl