Bibi

Nieuws

Hoe vergaat het Bibi na Howie the Harp?

Bibi Ansari heeft in 2016 haar certificaat bij Howie the Harp behaald. Inmiddels is zij 39 jaar en woont met haar zoon en hond in Nijmegen. We vroegen haar hoe het haar is vergaan na haar opleiding en hoe ze haar ervaringsdeskundigheid inzet?

Wat heb je na Howie the Harp gedaan ?

Na Howie heb ik eerst vrijwilligerswerk gedaan als spreekkamerconsulente bij STIP, dat is een centrale plek in een wijk waar mensen op een laagdrempelige manier allerhande hulpvragen kunnen stellen. Een soort voorportaal van de sociale wijkteams. Ook had ik zitting in diverse cliëntenraden. Zo was ik lid van de cliëntenraad van Entrea-Lindenhout. En ben ik nu ook nog steeds algemeen bestuurslid van Stichting Huurdersorganisatie De Gemeenschap (HOG).

Ik zat ook in de cliëntenraad Gemeente Nijmegen van Werk en Inkomen en Armoedebestrijding. Via die cliëntenraad ben ik in contact gekomen met de HAN (Hogeschool Arnhem & Nijmegen) door als deelnemend ouder mee te doen aan een zakgeldproject. Via dat project ben ik in contact gekomen met onderzoekster Carinda Jansen en heb ik als ervaringsdeskundige meegewerkt aan het onderzoeksproject ‘het zakgeld project”. Door onze samenwerking is zij enthousiast geraakt over de inzet van ervaringsdeskundigheid.

In die periode is er ook een uitwisseling op het thema ervaringsdeskundigheid in armoede geweest tussen de HAN en de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Daar hebben wij geleerd van ervaringscoaches die zij inzetten in hun vormingen (lessen) en dit mogen meemaken. Naar aanleiding hiervan heeft de voormalig directeur van de opleiding Maatschappelijk werk en dienstverlening Jetty Schaap er samen met mij, Carinda Jansen én lector Lisbeth Verharen voor geknokt om een begin te maken met ervaringsdeskundigheid op de HAN. Na twee jaar lukte het om een aanstelling te krijgen. Zodoende kon ik in het onderwijs (eerst aangesteld bij de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening dat later social work werd) en in onderzoek (aan het lectoraat “versterken van sociale kwaliteit” van Lisbeth Verharen) als ervaringsdeskundige aan de slag. Dit is nu vier jaar geleden. Sindsdien is er heel veel gebeurd op het gebied van ervaringsdeskundigheid bij de opleiding van de HAN. Inmiddels wordt er een associate degree (Niveau 5) Ervaringsdeskundigheid bij Zorg en Welzijn aangeboden.

Ook bestaat er het project “Leren werken met ervaringsdeskundigen in het onderwijs”’, een project van onze Academie Mens & Maatschappij binnen de bachelor social work waar ik met senior ervaringsdeskundigen samenwerk aan verduurzaming van ervaringsdeskundigheid in het regulier onderwijs. Zo zijn we onder andere bezig zijn met de ontwikkeling van een train de trainer traject over de inzet van ervaringskennis voor docenten.

Verder werk ik 1,5 dag per week bij Bindkracht 10 waar ik me bezighoud met het implementeren van ervaringsdeskundigheid in de organisatie.

Nou, er is sinds Howie dus enorm veel veranderd. Wat heeft de opleiding Howie the Harp voor je betekent?

Howie is echt mijn basis, alles wat ik daar geleerd heb en de vele indrukken neem ik mee in mijn lessen. Het geloof in de mens, het weer regie over je leven krijgen en je macht en kracht terugpakken. Dat kreeg ik van Howie mee en dat geef ik ook in mijn lessen mee aan onze studenten.

Ik zie herstel als een veelomvattend begrip. Het is zowel een visie, als een werkwijze en zowel een benadering als proces. Hoe je kijkt naar mensen bepaalt je handelen, jouw handelen heeft impact op het leven van een ander mens. Bewust worden, bewust zijn en blijven van het hoe en waarom je op een bepaalde manier denkt, handelt en omgaat met mensen vind ik een belangrijke boodschap.

Ervaringsdeskundigheid is zoveel meer dan ik had gedacht toen ik destijds aan Howie begon. Bij Howie leerden we ons verhaal vertellen en ook nog een stuk verdere verwerking van de ervaringen. Met mijn doorleefde ervaring heb ik snel een klik, kan ik mijn verhaal nu op vele manieren constructief en professioneel inzetten. Ik kan aan de studenten laten zien, door live illustratie, hoe een herstelproces eruit kan zien en wat herstel betekent  Daarbij ben ik ook een voorbeeld voor studenten die zelf te kampen hebben met heftige ervaringen. Zij kunnen ook bij mij terecht voor individuele gesprekken. Als het nodig is heb ik dan ook contact met studieloopbaan begeleiders. Onderwijs ontwikkeling en bijdragen in onderzoek van ervaringsdeskundigen worden erg gewaardeerd binnen de HAN en door studenten. Ik hoop dat meer ervaringsdeskundigen in het onderwijs en onderzoek komen werken om studenten op te leiden!

Hoe gaat het nu met je?

Howie heeft mij een betaalde baan op geleverd! Na 3 jaar vrijwilligerswerk is het me gelukt! Voor mijn zoon is het ook heel goed, ik hoef niet altijd meer nee te verkopen. Ik heb zelfs voor het eerst een spaarrekening! Ik wist al wel dat ik ‘iets’ met onderwijs wilde, allen nog niet hoe precies. Dagelijks mag ik mezelf en anderen verrijken met verschillende vormen van kennis!  

Mocht je naar aanleiding van dit interview vragen hebben voor Bibi dan kan je haar benaderen via bibi.ansari@HAN.nl