Werk

Nieuws

Nog niet eens afgestudeerd en al betaald werk gevonden

​Zo’n 80% van de studenten die de voltijdse eenjarige opleiding van Howie the Harp met succes afrondt, vindt betaald werk. Dat is natuurlijk een prachtige statistiek, zeker als we in aanmerking nemen dat er vaak bij aanvang een flinke afstand tot de arbeidsmarkt is, maar de werkelijkheid is soms zelf nog mooier! Dit is ook weer gebleken in de 17e groep op Howie Rotterdam, welke onlangs de laatste dag terugkomonderwijs had en zich nu in principe richt op het individueel afstuderen via het afmaken van het portfolio, het verzorgen van een eindpresentatie en tenslotte het eindgesprek.

Normaliter gaan de studenten na de theoriefase van vier maanden, zeven maanden praktijkervaring op doen in een stage, maar één van de studenten uit deze klas wist zich als praktijkervaringsplek al een betaalde functie te verwerven op een heel interessante plek: de PAAZ van het UMC in Utrecht. Zij werd overigens ook betrokken bij het breder inzetten van ervaringsdeskundigen binnen het UMC.

Een tweetal klasgenoten van deze studente verwierf reeds tijdens hun stage een betaalde baan, op dezelfde plek. Eén van hen tekent deze week een arbeidscontract bij Parnassia als wooncoach op een woonvorm voor cliënten met een dubbele diagnose. Zij krijgt binnen deze functie ook een aantal uren beschikbaar voor haar ervaringsdeskundigheid en wordt bovendien in de gelegenheid gesteld de vervolgopleiding Maatschappelijke Zorg (MBO 4) te volgen. De andere student vond een betaalde baan als ervaringsdeskundige bij Pameijer. Hij gaat een team versterken dat geheel uit ervaringsdeskundigen bestaat (en actief is in de regio Rotterdam Zuid op een flink aantal verschillende locaties) en hij start één dezer dagen ook met een vervolgopleiding – in zijn geval Social Work (HBO).

Deze drie studenten zijn nog niet eens afgestudeerd bij Howie the Harp en hebben nu betaald werk gevonden. Zo’n voorspoedige ontwikkeling, echt bijzonder en prachtig, blijkt niet uit een kale statistiek, daarom nu dit stukje. Overigens ziet het er ook voor de andere studenten die binnenkort afstuderen heel goed uit, want ook voor hen daagt er een mooi perspectief op betaald werk. Dat blijkt dan weer wel uit die 80%-statistiek, een resultaat waar we met z’n allen binnen Howie the Harp reuze trots op zijn!

Peter van der Wal
Ervaringsdeskundig coach Howie the Harp Rotterdam