Foto Joep

Nieuws

Samen met de klant; evaluatie inzet ervaringsdeskundige expertise

In 2017 is UWV WERKbedrijf Rijk van Nijmegen een pilot gestart met de inzet van twee adviseurs met ervaringsdeskundige expertise. Een van hen is goede bekende Joep Vesters, oud-student Howie the Harp™. De pilot is ontstaan vanuit de constatering dat het UWV veel klanten kent met een psychische kwetsbaarheid waarbij de afstand tot de arbeidsmarkt erg groot is. Bovendien is dit een groep klanten die niet makkelijk bereikbaar zijn.

Doel van deze pilot was drieledig;
1.    Actief begeleiden van klanten met een psychische kwetsbaarheid op basis van herstelgericht werken, waarbij krachten en mogelijkheden van de klant worden aangesproken, ondersteund en verder ontwikkeld;
2.    Bijdrage leveren aan de bevordering van kennis over psychische kwetsbaarheid binnen de organisatie;
3.    Perspectief bieden aan individuele klanten die moeilijk bereikbaar zijn of vermijdingsgedrag vertonen door als ervaringsdeskundige en rolmodel te laten zien dat een persoon met een psychische kwetsbaarheid actief kan participeren op de arbeidsmarkt.

Het rapport beschrijft de ervaringen, inzichten en opbrengsten van deze pilot.

Lees hier het hele rapport.