9

Nieuws

Trots op resultaat klanttevredenheidsonderzoek UWV

Het UWV onderzocht hoe tevreden Howie-studenten zijn over de ondersteuning en informatievoorziening en de medewerkers. We zijn erg trots op het eindoordeel!

Howie the Harp (Pameijer) heeft een overeenkomst met het UWV  voor het leveren van scholingsdiensten. Dit verplicht ons om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de geleverde dienstverlening. In dit tevredenheidsonderzoek laat Howie the Harp de klanten van UWV (onze studenten) vragen naar de mate van hun tevredenheid over de geleverde dienstverlening. Dit onderzoek werd uitgevoerd door extern Ipso Facto, beleidsonderzoek https://ipsofacto.nl/

Ondersteuning en informatie
De tevredenheid met de ondersteuning en informatievoorziening is gemeten aan de hand van drie vragen. De resultaten worden hier weergegeven.


De medewerkers
Alle deelnemers hebben een vaste docent/leraar/trainer voor het scholingsdeel. De deskundigheid van de docente(en) wordt hoog gewaardeerd. Onderstaande tabel laat dat zien. 


Eindoordeel
Als eindoordeel geven de respondenten gemiddeld een 9 aan Howie the Harp bij Pameijer.